Ecosys

Ecosys er kort for "ecosystem" - økosystem. 

Et økosystem er defineret som:
"Et variabelt geografisk areal, hvor planter, dyr, landskabet, omgivelserne og klimaet interagerer. Økosystemet er endvidere kendetegnet ved, at systemet ikke behøver energi eller råvarer udefra. Systemet producerer – og forbruger – selv den energi, der skal bruges til at opretholde systemet".

Ecosys A/S er et dansk selskab, der siden 2007 har opbygget et 'økosystem' af media, sport og spil:

Økosystemet fungerer for Ecosys i samspillet mellem:

  • Media: I form af vores medieplatforme
  • Sport: I form af vores connection til dansk sport
  • Spil: I form af vores spilleplatforme